Dopravné při objednávce
nad 3.000 Kč zdarma!


Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/pro­dávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Spotřebitel a kupující jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi.

Spotřebitel je momentem vzniku kupní smlouvy vázán těmito obchodními podmínkami a příslušným reklamačním řádem. Spotřebitel je povinen se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním.

Pozor!!! – Ceny se mohou měnit vlivem kolísání kurzu EUR. O této skutečnosti bude zákazník ihned po obdržení objednávky informován.

sleva 5 % z celkové částky objednávky nad 10.000,-- Kč se nevztahuje na:

zboží, které je v akci
bazar
nabídky vytvořené obchodním zástupcem
Dodací podmínky

Zboží je doručováno dopravní službou, kterou zákazník zvolí při vytváření objednávky. Objednávka je doručena do 1 – 2 pracovních dnů, v případě, že dané zboží se nachází na skladě. Většinu zboží nabízeného na discovery-cb.cz, však na skladě nemáme z důvodu tvoření nadměrných zásob. U zboží, které nemáme na skladě, trvá doba dodání 6–10 pracovních dnů.
Pokud však objednané zboží nedoručíme v daném termínu, tak v takovém případě má zákazník právo na zrušení své objednávky a vrácení peněz, pokud platba za zboží již proběhla. V případě zjištění, že nejsme schopni zboží již dodat (např. se přestane vyrábět), nebo že objednávka nebude kompletní, vyrozumíme zákazníka telefonicky nebo e-mailem.
Daňový doklad je doručen se zbožím. Veškerá další komunikace může být uskutečněna telefonicky nebo e-mailem. Discovery – Jindřich Kordík,který provozuje internetový obchod discovery-cb.cz, si vyhrazuje právo na zvolení jiného druhu přepravy, pokud si to vyžadují okolnosti. Pokud by v důsledku změny druhu přepravy byla navýšena cena, je tato změna druhu přepravy podmíněna předchozím souhlasem kupujícího.
Ceny přepravy:

při objednávce do 3.000,– po celé ČR doprava činí 150,–
při objednávce nad 3.000,– po celé ČR doprava zdarma
při objednávce ze SR dopravné činí 250,–
Platba

dobírku, platba hotově při převzetí zboží
platba předem – uhrazení zálohové faktury, platba na bankovní účet
osobní odběr – platba v hotovosti při převzetí zboží
Doprava

Profi / Obchodní balík – objednávky jsou doručovány Českou poštou do 24 hodin. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na nejbližší poště, kde je ji možné vyzvednout
PPL – expresní balíková přeprava, objednávky jsou doručovány do 24 hodin, přepravce před dodáním balíku adresáta telefonicky kontaktuje
Osobní odběr – osobní odběr je možný po předchozí dohodě na adrese provozovny
Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Záruka

Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, např. jehel do gramofonů. V tomto případě je záruka 24 měsíců poskytována na skryté vady výrobku. Faktura přiložená u zboží slouží zároveň jako záruční list. Servis zajišťujeme my.

Záruku je možné uplatnit:

Přímo v autorizovaném servisu, viz. seznam servisních středisek (bývá uveden v návodu k výrobku).
V sídle firmy Discovery – Jindřich Kordík po telefonické dohodě, nebo zasláním reklamace spolu s kopií daňového dokladu a popisem závady na naší adresu (Discovery – Jindřich Kordík, Studenská 1B,370 05 České Budějovice).
Právo na odstoupení od smlouvy

Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, schopné dalšího prodeje a v původním obalu. Předpokladem je písemné odstoupení od smlouvy, které musí být nejlépe společně s vraceným zbožím doručeno nejpozději do výše uvedené lhůty od převzetí zboží. Prodávající v takovém případě vrátí zaplacenou finanční částku do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo tuto finanční částku ponížit o skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží (znovuuvedení zboží do stavu schopného prodeje).
Jakmile obdržíme vrácení zboží, vystavíme do 3 dnů od přijetí dobropis a ten Vám zašleme k podpisu. Po obdržení Vámi podepsaného dobropisu Vám neprodleně vrátíme peníze způsobem, jaký si sami zvolíte. Zboží nikdy nezasílejte na dobírku, v takovém případě bychom jej nepřevzali
Zboží musí být v absolutním pořádku bez sebemenší známky používání a musí obsahovat veškeré originální obaly, včetně výplně, kompletní dodané dokumentace. Nelze zpět brát zboží jako např. software, který podlého licenci, či autorskému právu

Důležité upozornění !!!
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 550,–Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené, třetí osobě.

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno není možné zásilku stornovat. Discovery – Jindřich Kordík si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:

zboží není možné doručit, protože se již nedodává
zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)
objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)
Odpovědnost za obsah

Discovery – Jindřich Kordík si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Ceny jsou platné v momentě odeslání objednávky. Technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců mohou obsahovat drobné technické odchylky.
Prodávající si je vědom své povinnosti řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků a proto v případě nepřesných informací o zboží bez zbytečného odkladu vzniklý nedostatek (jakmile se o tomto nedostatku dozví) napraví formou opravy či upřesnění údajů o zboží. V případě vzniklých komplikací v důsledku nepřesného informování o vlastnostech zboží, prodávající tyto komplikace vyřeší ve prospěch spotřebitele.
V případě, že zjistíte, že je obsah zásilky poškozen, neprodleně kontaktujte přepravce, který Vám zásilku doručil a sepište reklamační protokol. Rovněž kontaktujte i naší prodejnu, budeme se i my rovněž angažovat, aby se reklamace co nejrychleji vyřídila a Vy jste tak obdržel (a) od nás nové zboží.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení objednávky, případně k dalšímu užití v souvislosti s nabídkou obchodu a služeb ze strany prodávajícího. Data nebudou poskytována jinému subjektu. Subjekt údajů má kdykoli možnost písemně vyjádřit nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů a tyto údaje od momentu doručení písemného vyjádření nesouhlasu nebudou nadále používána k žádnému účelu.

Platnost obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru discovery-cb.cz. Obchodní podmínky vstupují v platnost od 01.10.2008

Vrácení peněz

Dodržujeme zásadu „Záruka vrácení peněz", která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování přes Internet. Ta platí pro všechny koncové zákazníky (ne dealery), při dodání zboží přepravní firmou (ne pro osobní odběr v našich provozovnách).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Chápeme Vaši situaci. Nemáte možnost si nabízené zboží předem dostatečně prohlédnout nebo se můžete zmýlit při objednávce. Jestliže zjistíte bezprostředně po nákupu, že Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte je možnost v této lhůtě bez uvedení důvodu vrátit a bude Vám neprodleně vrácena kupní cena.

Podmínky pro vrácení kupní ceny:

Zboží musí být naprosto nepoužité, zabalené v originálním obalu, schopné dalšího prodeje.
Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství (kabely, manuály, ovladače . . .)
Zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení zboží. Za datum doručení se považuje den předání zboží přepravní firmou.
U vracené zásilky musí být přiložena kopie daňového dokladu.
Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží na zboží pořízené na leasing.
Jsou vráceny peníze za zboží i za dopravné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, nebo libovolnou přepravní službou. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Při zaslání dobírkou nebude tato přijata!
Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu: Discovery- Jindřich Kordík Husova 45 370 05 České Budějovice

Důležité upozornění !!!

Nepřevzetí zásilky zákazníkem

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 550,–Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě (Deredes s.r.o. Czech republic – ?/....checkout.cz).

Storno objednávky po jejím odeslání

V případě stornování objednávky zákazníkem po jejím odeslání, uhradí zákazník bezprostřední náklady na přepravu zásilky dle platného tarifu přepravní firmy (Česká pošta, PPL, či jiný přepravce) převodem na účet prodejce na základě faktury. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě (Deredes s.r.o. Czech republic – ?/....checkout.cz).


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ